Tiếng Anh

Thông tin mới

Nhằm nâng cao hình ảnh, uy tín đối với khách hàng và đối tác. Đồng thời thúc đẩy hiệu quả làm việc của các phòng ban, bộ phận giúp công ty hoạt động ổn định và phát triển bền vững, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Đất Phương Nam đã xây dựng và triển khai áp dụng những yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào trong quy trình sản xuất, kinh doanh từ năm 2014. Đặc biệt Đất Phương Nam luôn đảm bảo quá trình kiểm tra chất lượng được thực hiện thống nhất trong toàn công ty. Sau thời gian nỗ lực triển khai một cách nghiêm túc, hệ thống kiểm tra chất lượng của công ty đã đáp ứng tốt mọi yêu cầu của tổ chức cấp chứng chỉ

Lượt truy cập

445,942
  • Hôm nay85
  • Tuần này2,080
  • Tháng này44,705
  • Tháng trước45,805

Bộ máy tổ chức

Bộ máy tổ chức Đất Phương Nam GroupTổng số cán bộ, công nhân viên công ty: 240 người
Nhân viên VP: 60 người
Xưởng sản xuất: 180 người

Trong đó: 
Sau Đại học: 3%
Đạo học: 26%
Cao Đẳng. Trung cấp nghề: 40%
THPT: 31%
Đối tác